O nama

Križevački poduzetnički centar d.o.o. osnovan je 17. travnja 2001. te danas predstavlja dodirnu točku između lokalne samouprave kao inicijatora gospodarskog razvoja i malog poduzetništva i obrtništva kao korisnika mjera i potpora za razvoj.

Osnivač i vlasnik je Grad Križevci. Osnivanje Centra, kao i u većini ostalih gradova, bilo je potaknuto programima Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, a sa osnovnim zadatkom promicanja poduzetništva i stvaranja pozitivnog poduzetničkog ozračja. Centar je smješten u upravnoj zgradi Razvojnog centra i tehnološkog parka, zgrada E, u ulici Franje Tuđmana 20, Križevci.


Uloga KPC-a
KPC pridonosi jačanju poduzetničke potporne infrastrukture na području Grada Križevaca, čime se želi doprinijeti kako daljnjem jačanju obrtništva i poduzetništva na području grada Križevaca i okolnih općina, tako i jačanju cjelokupnog gospodarstva. Svojim aktivnostima želi aktivno doprinijeti ostvarivanju općih i specifičnih ciljeva razvoja poduzetništva u Križevcima.

Glavni prioritet
Biti mjesto podrške koje će stalno razvijati svoje usluge – mjesto za male i srednje poduzetnike, obrtnike, buduće poduzetnike i sve zainteresirane. Na taj način se ostvaruje misija KPC-a – komunikacijom i stručnim savjetima postati jedinstveno mjesto podrške svima koji kreću u poslovni svijet.

Aktivnosti KPC-a
Aktivnosti su podijeljene u slijedeće skupine: informiranje i savjetovanje, edukacija, izrada planova i studija, programi potpore, razvojni projekti i promicanje poduzetničke kulture.

Suradnja sa ostalim potpornim i partnerskim institucijama
KPC razvija svoje usluge i razmjenjuje sve aktualne informacije u suradnji s partnerskim i potpornim institucijama, državnim tijelima, agencijama, nevladinim organizacija, akademskom zajednicom, potencijalnim investitorima i ostalima. Potporne institucije predstavljaju važan dio poslovanja jer daju mogućnost predstaviti mjere potpore poduzetnicima, organizirati edukacije, okrugle stolove, rasprave i predstaviti primjere dobre poduzetničke prakse.

Naziv tvrtke:
KRIŽEVAČKI PODUZETNIČKI CENTAR d.o.o. za razvoj poduzetništva
Skraćeni naziv tvrtke:
Križevački poduzetnički centar d.o.o.
Sjedište:
Ulica Franje Tuđmana 20, 48260 Križevci
Registriran pri Trgovačkom sudu u Bjelovaru 14.06.2001.
Matični broj - MB:
01570340
OIB:
26534484950

Temeljni kapital:
20.000,00 kn uplaćen u cijelosti
Poslovna banka:
žiro-račun otvoren kod Privredna banka Zagreb d.d.,
Podružnica 36 Ivanić Grad
Broj žiro računa:
HR 15 2340009-1110233150

Poslovna banka:
ERSTE BANK d.d.
Broj žiro računa:
HR 85 24020061-100988753


Uprava društva:
direktorica Jelena Velić,
Nadzorni odbor:
Predsjednik - Tomislav Pavlic,
Članovi:
Ivica Katavić i Branislav Pengov