Novosti

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA NABAVU RADOVA DOGRADNJE SPOJNOG HODNIKA IZMEĐU ŠKOLE I ZGRADE ZA SPORT I REKREACIJU

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - radovi dogradnje spojnog hodnika
Više

POKRETANJE NOVOG POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE GRAĐEVINSKIH RADOVA DOGRADNJE HODNIKA IZMEĐU OSNOVNE ŠKOLE LJUDEVITA MODECA I ZGRADE ZA SPORT I REKREACIJU

Naručitelj Križevački poduzetnički centar d.o.o. dana 28.07.2021. godine pokreće postupak jednostavne nabave građevinskih radova dogradnje hodnika između Osnovne škole Ljudevita Modeca i zgrade za sport i rekreaciju, a sukladno Dokumentaciji o nabavi s prilozima objavljenim na stranici Naručitelja. Dokumentacija_o_nabavi-za-dogradnju-spojnog-hodnika Troškovnik…
Više

PLAN NABAVE 2021.

Plan nabave
Više

POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE GRAĐEVINSKIH RADOVA DOGRADNJE HODNIKA IZMEĐU OSNOVNE ŠKOLE LJUDEVITA MODECA I ZGRADE ZA SPORT I REKREACIJU

Naručitelj Križevački poduzetnički centar d.o.o. dana 13.07.2021. godine pokreće postupak jednostavne nabave građevinskih radova dogradnje hodnika između Osnovne škole Ljudevita Modeca i zgrade za sport i rekreaciju, a sukladno Dokumentaciji o nabavi s prilozima objavljenih na stranici Naručitelja. Dokumentacija_o_nabavi  …
Više

Usluge

Reference