OBAVIJEST O AŽURIRANJU

Poštovani, ovim putem Vas obavještavamo da se e-mail adresa info@kpc.hr više ne koristi! Ažurirani podaci sa novim e-mail adresama vidljivi su na stranici www.kpc.hr