Izrada planova i studija

Pružamo usluge izrade poslovnih planova i investicijskih studija strukturiranih prema potrebama poduzetnika ili zahtjevima određenog programa financiranja. U samom procesu izrade usko surađujemo s naručiteljem, odnosno poduzetnikom, a sve informacije o poslovanju koje dobijemo na raspolaganje ostaju stroga poslovna tajna.

Usluga sadrži izradu svih proračuna i tekstova koji su sastavni dio dokumenta poslovnog plana.  Poduzetnik ne treba raditi nikakve opise niti tablice, dovoljno je u razgovoru s nama iznijeti sva saznanja o projektu i poslovanju.

Poduzetnik sam pribavlja razne dokumente koji mogu biti potrebni za početak poslovanja ili realizaciju pothvata, poput ponuda dobavljača ili građevinskih projekata.

Iza nas je izrada preko 100 poslovnih planova i investicijskih studija koje su prihvaćene za financiranje od nadležnih institucija i poslovnih banaka.

Gdje mi Poslovni plan može poslužiti?
  • Za dobivanje kredita/pozajmice
  • Prilikom prijave na natječaje za bespovratna sredstva RH
  • Za pridobivanje investitora za tvoju ideju