Financiranje programa i projekata

Na razini države, poticaji se mogu dodijeliti iz centralnog proračuna ili proračuna lokalnih samouprava, dok se na nadnacionalnoj razini sredstva dodjeljuju iz proračuna EU.

Bitno je razumjeti da se sredstva izdvajaju temeljem strategija razvoja od kojih je razvoj poduzetništva samo jedan aspekt, a sredstva za poticanje poduzetništva nisu namijenjena samo poduzetnicima već i potpornim institucijama i tijelima državne i lokalne samouprave.

Kada čujete da je Hrvatskoj dostupno 11,2 milijarde eura iz EU fondova za razdoblje 2014.-2020. trebate znati da Operativni program konkurentnost i kohezija od 8,4 milijarde predviđa 960 milijuna eura za razvoj poslovne konkurentnosti od čega 470 milijuna eura može biti dodijeljeno izravno poduzetnicima za sufinanciranje projekata kroz sedam godina.

Glavninu poticaja bez obzira na izvor sredstava, pa tako i bespovratne potpore iz europskih strukturnih i investicijskih fondova, dodjeljuju institucije RH:

Jamstva za povrat kredita

  • HAMAG BICRO

Krediti po subvencioniranim kamatnim stopama

  • HBOR
  • HAMAG BICRO
  • poslovne banke

Bespovratne potpore za razvoj poduzetništva

  • ministarstva (poduzetništva, turizma, gospodarstva)
  • državne agencije – HAMAG BICRO
  • županije, gradovi, općine.

Poduzetnici su ponekad prihvatljivi prijavitelji za dodjelu potpora i na natječajima koje objavljuju tijela Europske komisije u Bruxellesu po posebnim programima EU.

Poduzetnici su također ponekad prihvatljivi prijavitelji i na natječajima koji imaju ciljeve poput zaštite okoliša ili razvoja ruralnih područja koje raspisuju ugovorna tijela koja nisu navedena u gornjem pregledu.