EU fondovi

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Naziv projekta je ”KPC u službi razvoja gospodarstva”.

Cilj projekta je doprinijeti povoljnijem okruženju za razvoj poduzetništva unapređenjem poslovnih usluga KPC-a kroz:

  • informiranje MSP-ova o poduzetničkim temama vezano uz (EU, nacionalne, regionalne, i lokalne natječaje; izvore financiranja; aktualni zakonski okvir; pokretanje poslovanja; prelazak na proizvodnju s niskom emisijom ugljika i upravljanje klimatskim promjenama; redovno poslovanje i dr.)
  • povezivanje poduzetnika s potpornim subjektima (škole, znanstvene i istraživačke organizacije, udruge i dr.)

Navedeno će omogućiti lakši pristup informacijama o mogućnostima razvoja i visokokvalitetnim poslovnim uslugama i infrastrukturi koju nude PPI koje će potaknuti pokretanje poslovanja i razvoj  MSP-ova.

Ukupna vrijednost projekta je 774.300,82 kuna,
ukupni prihvatljivi troškovi su 763.836,86 kuna.

Trajanje projekta je od 04.05.2020. godine do 04.11.2021. godine.
Kontakt osoba je Luka Nemčić.
+385 95 3935 797
luka.nemcic@kpc.hr