ECG IZVJEŠTAJ

Bilanca općeg dobra

Nefinancijsko izvještavanje alat je kojim organizacija može procijeniti svoje trenutne poslovne prakse i donijeti strategije za budućnost koje uključuju operativni plan djelovanja na upravljačkoj razini, ali i na razini organizacije, kako bi poslovanje dobilo predznak održivosti. Temelji se na međunarodno priznatim ESG (engl. Environmental, Social, Governance) čimbenicima:

  • Čimbenici zaštite okoliša koji uključuju klimatsku politiku, korištenje energije, otpad, zagađenje, očuvanje prirodnih resursa i tretman životinja. ESG razmatranja također mogu pomoći u procjeni svih rizika za okoliš s kojima bi se tvrtka mogla suočiti i načina na koji tvrtka upravlja tim rizicima.
  • Društveni čimbenici koji promatraju odnose poduzeća s unutarnjim i vanjskim dionicima. Je li dobavljački lanac usklađen s ESG standardima? Odražavaju li uvjeti na radnom mjestu visoko poštovanje zdravlja i sigurnosti zaposlenika? Iskorištava li tvrtka neetično svoje kupce?

Ekonomija za opće dobro (eng. Economy for the Common Good – ECG) je ekonomski model koji se koristi kao sveobuhvatan okvir za procjenu doprinosa organizacije/poduzeća općem dobru, odnosno utjecaja poduzeća na društvo i okoliš. ECG metodologija ne služi samo procjeni trenutnog stanja organizacije koja želi biti održiva, već je usmjeren na dugotrojan rad na uspostavljenim ciljevima za čije postizanje daje alate i upute.

U središtu ovog koncepta jest ideja da je poslovanje temeljeno na vrijednostima posvećeno:

  • ljudskom dostojanstvu
  • solidarnosti i društvenoj pravdi
  • održivosti okoliša
  • transparentnosti i suodlučivanju

ECG metodologija smatra se kao nadstandard ESG standarda upravljanja organizacijom.

Svrha izrade Izvještaja za opće dobro (ECG izvještaj) je prikazivanje utjecaja aktivnosti poduzeća na opće dobro, sa društvenog i okolišnog aspekta. U postupku izrade ECG izvještaja, organizacija se postavlja na skalu vrijednosti koja pokazuje razinu razvijenosti svakog segmenta unutar organizacije. Na ovaj način, već i sami proces izrade Izvještaja promiče daljnji razvoj organizacije u smjeru koji je usmjeren na vrijednosti općeg dobra.

U sklopu godišnjeg nefinancijskog izvještavanja, poduzeća izrađuju Bilancu općeg dobra – ECG izvještaj, odnosno Izvještaj za opće dobro.

Primjena ECG metodologije je alat koji poduzeću pomaže u transformaciji iz tradicionalnog poduzeća u poduzeće koje je pravedno, održivo i transparentno prema svim dionicima u svojem poslovanju.

Križevački poduzetnički centar imao je priliku postati prva organizacija u Hrvatskoj koja je izradila ECG bilancu općeg dobra. Ponosni smo na to.

KPC ECG REPORT
KPC ECG REPORT – English version