JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA E.1.22.

Križevački poduzetnički centar d.o.o. je trgovačko društvo u vlasništvu Grada Križevaca, čiji je zadatak jačanje poduzetništva i obrtništva na području grada Križevaca.

Razvojnim centrom i tehnološkim parkom Križevci upravlja Križevački poduzetnički centar d.o.o. sukladno Odluci Gradskog vijeća o davanju ovlaštenja za upravljanje objektom ”Razvojnog centra i tehnološkog parka Križevci” od dana 07.07.2016. godine (”Službeni vjesnik Grada Križevaca” broj 03/2016) te na temelju Ugovora o upravljanju Razvojnim centrom i tehnološkim parkom Križevci sklopljenog s Gradom Križevcima dana 29.09.2016. godine.

RCTP nudi malim i srednjim poduzetnicima korištenje poslovnih prostora i raznih oblika poslovnih usluga u svrhu unapređenja i razvoja njihova poslovanja, a fokusiran je na unaprjeđenje poduzetništva i poticanje istraživanja, razvoja i inovacija kod malih i srednjih tehnoloških poduzeća specijalizacijom za slijedeće sektore:

  1. zelene tehnologije, energetike i održivog razvoja
  2. ICT industrije
  3. djelatnosti od društvenog i akademskog značaja
  4. prehrambena
  5. metaloprerađivačka
  6. ostale djelatnosti

 

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora E.1.22.

Cjenik-režijskih-troškova-u-Razvojnom-centru-i-tehnološkom-parku-Križevci-1

Pravilnik-i-kriteriji-korištenja-prostora-u-RCTP-u-Križevci-rujan-2023-1

OBRAZAC-A-ponuda

Obrazac_B_-_izjava_o_istinitosti-1-1

Obrazac_C_-_izjava_o_nekaznjavanju-1

OBRAZAC-D-ZAŠTITA-OSOBNIH-PODATAKA

OBRAZAC-E-Izjava-o-povezanim-osobama-1

01 Zakljucak_o_davanju_suglasnosti_Krizevackom_poduzet(0411)