JAVNI POZIV ZA UPIS PRUŽATELJA USLUGA U OKVIRU POZIVA ”VAUČERI ZA DIGITALIZACIJU”

7. veljače 2023. godine., u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je Javni poziv za upis pružatelja usluga u okviru Poziva „Vaučeri za digitalizaciju“.

Cilj Javnog poziva

Cilj spomenutog Javnog poziva je poticati ulaganja mikro, malih i srednjih poduzeća na provedbu digitalizacije i digitalne transformacije poslovanja kroz osposobljavanje i usluge za poboljšanje digitalnih vještina, prilagodbu poslovnih modela digitalnoj transformaciji, digitalni marketing, kiberotpornost i primjenu složenih digitalnih rješenja.

Katalog pružatelja usluga

Mikro, mala i srednja poduzeća koja se prijavljuju na poziv izabrat će pružatelja usluge iz Kataloga pružatelja usluga. Katalog će biti objavljen na web stranici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja ili drugoj platformi.

Katalogom pružatelja usluga želi se poduzetnicima koji će se prijaviti na Poziv „Vaučeri za digitalizaciju“ olakšati pristup prihvatljivim pružateljima usluga te ujedno olakšati i time ubrzati postupak dodjele vaučera.

Poziv za poduzetnike

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja poziva poduzetnike koji posjeduju odgovarajuća znanja, iskustvo i kapacitete na iskaz interesa za upis u Katalog pružanja usluga.

Prijave za upis dostavljaju se putem elektroničke pošte katalog@mingor.hr, a Poziv je otvoren od datuma objave do opoziva koji će pravovremeno biti najavljen na mrežnim stranicama Ministarstva.

Dokumentacija

Zainteresirani pružatelji usluga trebaju ispuniti Prijavni obrazac te dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  • reference
  • izjavu pružatelja usluga
  • životopis stručnjaka
  • izvod iz odgovarajućeg registra države sjedišta prijavitelja ili važeći jednakovrijedni dokument koji je izdalo nadležno tijelo u državi sjedišta prijavitelja
  • obrazac GFI-POD, REGOS ili važeći jednakovrijedni dokument koji je izdalo nadležno tijelo u državi sjedišta prijavitelja
  • potvrdu Porezne uprave da je pružatelj usluga ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ne stariju od 30 dana prije datuma predaje prijave na javni poziv.

Ukoliko niste sigurni pripadate li u skupinu za prijavu, provjerite koje kriterije moraju imati prihvatljivi pružatelji usluga za upis u katalog.

Detaljnije pogledajte OVDJE.