JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U OBJEKTIMA RAZVOJNOG CENTRA I TEHNOLOŠKOG PARKA KRIŽEVCI

Križevački poduzetnički centar d.o.o. je trgovačko društvo u vlasništvu Grada Križevaca, čiji je zadatak jačanje poduzetništva i obrtništva na području grada Križevaca.

Razvojnim centrom i tehnološkim parkom Križevci upravlja Križevački poduzetnički centar d.o.o. sukladno Odluci Gradskog vijeća o davanju ovlaštenja za upravljanje objektom ”Razvojnog centra i tehnološkog parka Križevci” od dana 07.07.2016. godine (”Službeni vjesnik Grada Križevaca” broj 03/2016) te na temelju Ugovora o upravljanju Razvojnim centrom i tehnološkim parkom Križevci sklopljenog s Gradom Križevcima dana 29.09.2016. godine.

RCTP nudi malim i srednjim poduzetnicima korištenje poslovnih prostora i raznih oblika poslovnih usluga u svrhu unapređenja i razvoja njihova poslovanja, a fokusiran je na unaprjeđenje poduzetništva i poticanje istraživanja, razvoja i inovacija kod malih i srednjih tehnoloških poduzeća specijalizacijom za slijedeće sektore:

  1. zelene tehnologije, energetike i održivog razvoja
  2. ICT industrije
  3. djelatnosti od društvenog i akademskog značaja
  4. prehrambena
  5. metaloprerađivačka
  6. ostale djelatnosti

 

JAVNI NATJEČAJ

NOVI-PRAVILNIK

Cjenik-rezijskih-troskova-u-Razvojnom-centru-i-tehnoloskom-parku-Krizevci

OBRAZAC-A-PONUDA

OBRAZAC-B-IZJAVA-O-ISTINITOSTI-PODATAKA

OBRAZAC-C-IZJAVA-O-NEKAZNJAVANJU

OBRAZAC-D-ZASTITA-OSOBNIH-PODATAKA