POSJET OPG-OVA I PODUZETNIKA IZ DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE I BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

Dana 27. listopada 2022. godine, Križevački poduzetnički centar d.o.o. u suradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom Koprivničko-križevačke županije (PORA) ugostio je OPG-ove i poduzetnike iz Dubrovačko-neretvanske županije i Brodsko-posavske županije. U sklopu posjeta organiziran je obilazak lokalnog OPG-a Marijana Šantić kao primjera dobre prakse i razmjena iskustava među OPG-ovima. Nakon obilaska, u prostorima Razvojnog centra i tehnološkog parka Križevci održana je prezentacija ”Kratki opskrbni lanci” na primjeru projekta Zdravo Križevci te kratki razgled RCTP-a.