Online prijave za Program dodjele potpora za smanjenje troškova plina za MSP-ove

Vlada Republike Hrvatske donijela je paket mjera usmjeren na suzbijanje udara rasta cijena energenata na građane i gospodarstvo. U sklopu paketa Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, u suradnji s agencijom HAMAG-BICRO, pokreće Program dodjele potpora za smanjenje troškova plina za mikro, male i srednje poduzetnike.

Program je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima s godišnjom potrošnjom plina na pojedinačnim obračunskim mjernim mjestima do 10 GWh. Riječ je o potporama male vrijednosti (de minimis) za smanjenje računa za potrošnju plina u iznosu od 15 lipa po kWh potrošenog plina. Ukupni projicirani iznos ove Vladine mjere je 600 milijuna kuna.

Prijave za navedeni program vrše se kroz online aplikaciju, dostupnu na mrežnim stranicama agencije HAMAG-BICRO. Poveznica za aplikaciju je: https://plin.hamagbicro.hr/Identity/Account/Login

Postupak prijave brz je i jednostavan te u potpunosti digitaliziran. Za ulazak u aplikaciju potrebno je upisati OIB i broj obračunskog mjernog mjesta. Većina podataka bit će generirana u aplikaciju, a poduzetnici će trebati utvrditi njihovu valjanost, unijeti iznos dosad iskorištene de minimis potpore, dati GDPR privolu te podnijeti zahtjev.

Nakon unosa potrebnih podataka kreirat će se odluka o dodjeli potpore i vaučer na iznos ukupne potpore koji se određuje prema referentnoj potrošnji pojedinog korisnika. Odluku o dodjeli potpore poduzetnik (korisnik potpore) dobiva e-poštom, a opskrbljivaču plinom dostavlja se vaučer. Cijeli je postupak lišen papirne dokumentacije.

Program ostvarenja potpore provodi se na način da poduzetnik svaki mjesec plaća iznos naveden na računu, a Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja plaća subvencionirani iznos direktno opskrbljivaču plinom. Poduzetniku će se s njegovog vaučera automatski odbijati razmjerni mjesečni subvencionirani iznos zaključno s računom za ožujak 2023., ili ranije, ako iskoristi cijelu potporu definiranu odlukom o dodjeli potpore.

Više informacija o programu objavljeno je na našim stranicama.

Za sve detalje o programu zainteresirani mogu poslati upit na adresu e-pošte: subvencije.plin@hamagbicro.hr