NATJEČAJ ZA TIP OPERACIJE 4.1.1. RESTRUKTURIRANJE, MODERNIZACIJA I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA – ULAGANJA U SEKTOR MLIJEČNOG GOVEDARSTVA

Na internetskim stranicama Uprave za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju (https://ruralnirazvoj.hr/) objavljen je natječaj za tip operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – ulaganja u sektor mliječnog govedarstva

Svrha Natječaja je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru mliječnog govedarstva.

Prihvatljivi korisnici:

  1. a) fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika
  2. b) proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda ili sektoru govedine.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju iznosi 150.000.000,00 HRK od čega:

– 90.000.000,00 HRK za mikro, male i srednje korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 8.000 do 250.000 EUR SO i zadruge ili proizvođačke organizacije)

– 60.000.000,00 HRK za velike korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR SO)

Visina javne potpore

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 EUR.

Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:

  1. a) do 1.000.000 EUR
  2. b) do 100.000 EUR za korisnike čiji je zbroj vrijednosti tri najveća godišnja prometa kroz tri godine u razdoblju od pet godina koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu (osim u slučaju zajedničkih projekata), pri čemu vrijednost potpore za navedene tipove korisnika može biti veća u slučaju kada zatraže potporu veću od 100.000 EUR koju dokazuju obvezujućim pismom namjere banke koje se odnosi na vrijednost projekta u cijelosti.

 

Krajnji rok podnošenja zahtjeva je 28.07.2022. godine.

 

Za više informacija i detaljnije o samom natječaju pogledajte OVDJE.