INKLUZIJA KAO STANDARD EUROPSKOG DRUŠTVA I KULTURE

 

Europe Direct Koprivničko-križevačke županije pri PORA-i (Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije) u suradnji s Deskom Kreativne Europe – Kultura pri Ministarstvu kulture i medija, Nacionalnom kontakt točkom programa Unije Građani, jednakost, prava i vrijednosti pri Uredu za udruge Vlade Republike Hrvatske i ENTEROM Koprivnica organizira događanje pod nazivom Inkluzija kao standard europskog društva i kulture.

 

Riječ je o hibridnom događanju koje će se održati 5. prosinca 2022. godine od 10:00 do 13:30 sati, u Poduzetničkom inkubatoru Enter Koprivnica, te će za sve zainteresirane koji ne mogu fizički prisustvovati biti osiguran prijenos okruglog stola s primjerima međunarodnih kulturnih projekata putem online platforme, uz prethodnu prijavu.

 

PRIJAVNI OBRAZAC

 

Europska unija temeljena je na zajedničkim vrijednostima koje se povezuju s kulturnog, obrazovnog, demokratskog, okolišnog, društvenog i gospodarskog gledišta. U skladu s člankom 2. Ugovora o Europskoj uniji (UEU), Unija se temelji na vrijednostima poštovanja ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, jednakosti, vladavine prava i poštovanja ljudskih prava, uključujući prava pripadnika manjina. Te su vrijednosti zajedničke državama članicama u društvu u kojem prevladavaju pluralizam, nediskriminacija, tolerancija, pravda, solidarnost i rodna ravnopravnost. U prvom dijelu događanja svrha je dobiti pregled ciljeva Europske komisije na području inkluzije u razdoblju 2021.-2027., dati uvid na koji način programi unije CERV i Kreativna Europa podupiru te ciljeve te predstaviti organizacije i projekte kao konkretne primjere dobre prakse u Hrvatskoj i Europi. Cilj je  podizanje svijesti  o ovim temama kroz prizmu kulture,  građanskog angažmana i lokalnih politika te očekujemo kako će primjeri dobre prakse poslužiti sudionicima kao inspiracija i zamašnjak za razvoj vlastitih projektnih ideja i/ili za uključivanje u rješavanje lokalnih izazova vezanih za uključivanje ranjivih skupina u život zajednice.  

 

U drugom dijelu događanja održat će se panel na temu „Iskustva u provedbi EU projekata kao priprema za nove natječaje iz Višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2021.-2027.“ na kojem će sudjelovati predstavnice civilnog društva s područja Koprivničko-križevačke županije – Marija Mraz, predsjednica Udruge osoba s invaliditetom „Bolje sutra“ Grada Koprivnice, Adela Sočev, ravnateljica GDCK Koprivnica i Marina Švagelj Jažić, predsjednica Udruge HERA Križevci koje će govoriti o dosadašnjim iskustvima u provedbi projekata iz fondova Europske unije, ali i o tome što očekuju u okviru novih natječaja iz Višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2021.-2027. Svrha panela je prenijeti primjere dobre prakse i motivirati udruge koje do sada nisu koristile EU sredstva na korištenje istih.

 

Javljanje međunarodnog gosta iz Portugala bit će na engleskom jeziku.


Program događanja