PREDSTAVLJANJE POTPORA U POLJOPRIRVREDI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE I GRADA KRIŽEVACA

U organizaciji Križevačkog poduzetničkog centra d.o.o. održana je radionica gdje su predstavljene potpore u poljoprivredi Koprivničko-križevačke županije i Grada Križevaca. Cilj radionice je bio da predstavnici Koprivničko-križevačke županije i Grada Križevaca kroz predstavljanje aktualnih mjera prošire informacije potencijalnim prijaviteljima na području Grada Križevaca o mjerama potpore u poljoprivredi.

Predstavnik Koprivničko-križevačke županije: Denis Maksić, predstavnica Grada Križevaca: Marina Lukačić-Jakopec.