OBJAVLJEN NATJEČAJ ZA TIP OPERACIJE 6.1.1. ”POTPORA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA”

 

Na internetskim stranicama Uprave za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju (https://ruralnirazvoj.hr/) objavljen je natječaj za tip operacije 6.1.1. “Potpora mladim poljoprivrednicima”.

Svrha Natječaja je dodjela potpore mladim poljoprivrednicima koji postaju nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva za početak poslovanja.

Prihvatljivi korisnici su mladi poljoprivrednici stariji od 18 i mlađi od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti) na dan podnošenja zahtjeva za potporu koji posjeduju odgovarajuća stručna znanja i vještine za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, najkasnije kod podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu, ali ne kasnije od 24 mjeseca od dana sklapanja Ugovora o financiranju i pod uvjetima kako su propisani Prilogom 1 ovoga Natječaja.

Mladi poljoprivrednik je nositelj/odgovorna osoba u:

  • obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu ili
  • obrtu registriranom za obavljanje poljoprivredne djelatnosti ili
  • trgovačkom društvu kojem je poljoprivreda glavna djelatnost upisana u Registru poslovnih subjekata koji se vodi pri Državnom zavodu za statistiku (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela) isključivo ako je vlasnik najmanje 50% temeljnog kapitala u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, kod konačne isplate potpore i najmanje tri godine nakon konačne isplate potpore

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju je 152.563.412,00 HRK.

Intenzitet javne potpore i izvor financiranja: 100% iz Instrumenta Europske unije za oporavak (EURI).

Visina javne potpore: Fiksni iznos 50.000,00 EUR/ u protuvrijednosti u kunama.

Potencijalni korisnici mogu se prijaviti na natječaj od 15.11.2021. do 28.12.2021.

Za više informacija i detaljnije o samom natječaju pogledajte OVDJE.