OBJAVLJEN NATJEČAJ ZA TIP OPERACIJE 6.3.1. ”POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA”

 

Na internetskim stranicama Uprave za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju (https://ruralnirazvoj.hr/) objavljen je natječaj za tip operacije  6.3.1. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”.

Svrha Natječaja je pomoći malim poljoprivrednim gospodarstvima u njihovu prijelazu na tržišno orijentiranu proizvodnju, održivom razvoju, uključenje članova gospodarstva u rad na poljoprivrednom gospodarstvu i zaradu dovoljno prihoda za dostojanstven život za ostanak na ruralnom području čime se pridonosi smanjenju nezaposlenosti na ruralnom području.

Korisnici su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika organizacijskog oblika:

  • samoopskrbno obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo
  • obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo
  • obrt kojem je poljoprivreda pretežita djelatnost upisana u obrtnom registru
  • trgovačko društvo kojem je poljoprivreda glavna djelatnost upisana u Registru poslovnih subjekata koji se vodi pri Državnom zavodu za statistiku (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela)
  • zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 EUR do 7.999 EUR, koja moraju biti u rangu mikro ili malog poduzeća na način i pod uvjetima kako je to propisano Prilogom I Uredbe (EU) br. 702/2014.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju je 112.500.000,00 kuna.

Visina javne potpore po jednom zahtjevu iznosi 15.000,00 EUR u protuvrijednosti u kunama. Potencijalni korisnici mogu se prijaviti na natječaj od 15.11.2021. do 28.12.2021.

Za više informacija i detaljnije o samom natječaju pogledajte OVDJE.