Izmjene natječaja tipove operacija 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ i 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“

Agencija za plaćanja u poljoprivredni, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) objavila je dana 12. studenoga izmjenu natječaja za tipove operacija 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ i 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“.

Promjena se odnosi na produljenje rokova za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu te je novi rok za podnošenje zahtjeva za potporu od 03. prosinca 2021. od 12:00 sati do 17. siječnja 2022. do 12:00 sati.

Za tip operacije 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“ došlo je do izmjena u tekstu Natječaja, mijenja se definicija „Prihvatljivi korisnici“ koja sad glasi:

Mladi poljoprivrednici stariji od 18 i mlađi od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti) na dan podnošenja zahtjeva za potporu koji posjeduju odgovarajuća stručna znanja i vještine za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, najkasnije kod podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu, ali ne kasnije od 30 mjeseci od dana sklapanja Ugovora o financiranju i pod uvjetima kako su propisani Prilogom 1 ovoga Natječaja.

Mladi poljoprivrednik je nositelj/odgovorna osoba u:

  1. a) obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu ili
  2. b) obrtu registriranom za obavljanje poljoprivredne djelatnosti ili
  3. c) trgovačkom društvu kojem je poljoprivreda glavna djelatnost upisana u Registru poslovnih

subjekata koji se vodi pri Državnom zavodu za statistiku (isključujući trgovačka društva čiji su

osnivači i vlasnici javnopravna tijela) isključivo ako je vlasnik najmanje 50% temeljnog kapitala u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, kod konačne isplate potpore i najmanje tri godine nakon konačne isplate potpore.

Prihvatljivi korisnici moraju ispuniti uvjete iz Priloga 1 ovoga Natječaja.