DVODNEVNA PREKOGRANIČNA KONFERENCIJA VINOGRADARA I VINARA U SKLOPU PROJEKTA “Cross-border wine routes 2”

U Razvojnom centru i tehnološkom parku Križevci započela je dvodnevna prekogranična konferenciju vinogradara i vinara na vinskoj cesti Križevci – Kalnik – Sveti Petar Orehovec.
Konferenciju organiziraju Grad Križevci i Turistička zajednica Grada Križevaca, a odvija se u sklopu EU projekta „Cross-border wine routes 2“ koji je odobren za sufinanciranje od strane Europske unije u okviru Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. godine, a provode ga glavni korisnik Grad Križevci i projektni partner Tenkes Borvidékfejlesztő Nonprofit Kft.