PREDSTAVLJENA DVA 3D PRINTERA

U sklopu RCTP-a Križevci, u petak 26.6.2020., predstavljena su dva vrijedna 3D printera koje je Grad Križevci pribavio za KPC, a koristiti će zainteresiranim korisnicima RCTP-u te poduzetnicima i građanima Grada Križevci. Nabavljeni su u vrijeme 1. vala COVID-19 i na njima su printani nosači za zaštitne vizire. Studenti Veleučilišta u Bjelovaru, sa studija Mehatronike, Ivan Pečnik, Marko Mudri, Denis Latin i Marko Dimitrijević, inače svi iz Križevaca, na 3D printerima su izradili model promotivne kugle za fotografiranje koju rade u sklopu Studentskog inkubatora Veleučilišta u Bjelovaru, pod vodstvom mentora Tomislava Pavlic. Prisustvovali su i gospodin Dražen Roncelj, koji je izradio na svojoj CNC glodalici model za izradu velike kugle, promjera 1 metar, te gospodin Dragutin Bermanec, koji je u svojoj tvrtki Berman Plast d.o.o. i izradio veliku kuglu, za naručitelja Veleučilište u Bjelovaru. Direktor KPC-a, Tomislav Gerić, preuzeo je 3D printere na korištenje od gradonačelnika gospodina Maria Rajna.