OBJAVLJEN POZIV ZA PRIPREMU PROVEDBE OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE ZA RADOVE GRAĐENJA GRAĐEVINE

Obavještavamo Vas da je na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave RH objavljen poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu provedbe otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za radove građenja građevine javne namjene, 2.b. skupine – zgrada za sport i rekreaciju i prateći sadržaji uz osnovnu školu.

Dokumentacija se može preuzeti na mrežnim stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske.