OBAVIJEST O PROMJENI TRANSAKCIJSKOG RAČUNA KPC D.O.O.

Obavještavaju se svi poduzetnici, korisnici RCTP-a i poslovni partneri da je Križevački poduzetnički centar d.o.o. promijenio broj transakcijskog i poslovnu banku.

Novi broj transakcijskog računa Križevačkog poduzetničkog centra d.o.o. otvoren u ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. banci je: HR8524020061100988753.


obavijest o promjeni transakcijskog računa pdf