POSTUPAK PROVEDBE JAVNE NABAVE

Križevački poduzetnički centar d.o.o. provodi otvoreni postupak javne nabave za radove unapređenja multimedijske konferencijske dvorane u prostoru Razvojnog centra i tehnološkog parka Križevci. Postupak se provodi putem Elektroničkog oglasnika javne […]

POZIV NA PRETHODNO SAVJETOVANJE

Poziv svim zainteresiranim gospodarskim subjektima na prethodno savjetovanje za pripremu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za radove unapređenja multimedijske konferencijske dvorane u prostoru Razvojnog centra i tehnološkog parka Križevci. […]