Nekategorizirano

Otvoreni postupak u modalitetu trajnih poziva – „Inovacije novoosnovanih MSP – ova Faza II“

Status: Otvoren od 14.12.2018. do 29.06.2020.

Vrsta poziva: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Područje: Poduzetništvo

Prijavitelji: Mikro, mali i srednji poduzetnici

Vrijednost natječaja: 150.000.000,00 kuna  – minimalni iznos potpore iznosi 150.000,00 kuna, maksimalni iznos potpore 1.400.000,00 kuna

Intenzitet potpore: do 85%

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Program: OP Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Poslovna konkurentnost

Sažetak: Trajno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava provodit će se u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Prioritet 3 „Poslovna konkurentnost“; Investicijski prioritet 3d „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima“; Specifični cilj 3d2 „Poboljšana inovativnost malih i srednjih poduzetnika“.

Poziv je namijenjen novoosnovanim mikro, malim i srednjim poduzećima s ciljem njihovog poticanja na uspješno lansiranje proizvoda i usluga s potencijalom rasta i izvoza koji su novi na tržištu, s naglaskom na radikalne inovacije i znatno poboljšanje u komercijalizaciji proizvoda i usluga. Ovim Pozivom će se poticati inovativnost novoosnovanih MSP-ova za uvođenje inovacija koje rezultiraju proizvodom/uslugom koja je novost na tržištu.

Projektni prijedlozi podnosit će se putem sustava eFondovi u razdoblju od 15. veljače 2019. godine u 11:00:00 sati do 29. lipnja 2020. godine u 11:00:00 sati.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći OVDJE.