Održavanje seminara Javne nabave

Dana 19.09.2019. u konferencijskoj dvorani u RCTP-u Križevci održana je edukacija ”Program redovitog usavršavanja u javnoj nabavi”. Na ovoj radionici Javne nabave ” Najnovija praksa  DKOM-a u primjeni ZJN 2016” […]

Projekt COMPILE – kratki upitnik

“Želimo Vas ovim putem obavijestiti da preko sljedećih poveznica: SE Knjižnica i SE RCTP možete pratiti proizvodnju električne energije na krovovima naših elektrana. Službeno otvorenje elektrane na knjižnici možete očekivati početkom listopada uz druženje […]