Program poticanja podzetnitva i što RCTP i KPC poduzimaju u vezi sa time

KPC i Razvojni centar i tehnološki park aktivno rade na poticanju i razvoju gospodarstva, aktivno rade sa drugim institucijama na poticanju zaposlenosti te na razvoju kadrova.

Danas je ponovno, u suradnji sa područnim uredom HZZ Križevci, napravljena radionica za osobe koje žele postati poduzetnici i ostvariti pravo na novčane poticajne mjere koje time ostvaruju.

Svaki puta, na radionici prisustvuje sve više ljudi, ovoga puta je bilo prisutno 16 osoba i to sa područja cijele Koprivničko-Križevačke županije, odnosno potencijalni poduzetnici sa područja Križevaca, Koprivnice i Đurđevca.

Da mjere i poticaji imaju smisla i da ostvaruju svoje definirane ciljeve, govori i to da je Koprivničko-Križevačka županija došla na drugo mjesto po smanjenju nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj i to na manje od 8% što je bolje od prosjeka RH.

Bitno je naglasiti da se spoma manja od 5% smatra punom zaposlenošću.

Važno je naglasiti da aktivno sudjelujemo i dalje ćemo sudjelovati u pozitivnim mjerama koje daju rezultate, te ćemo i dalje podržavati aktivne mjere koje provodi HZZ.


no images were found