Održan seminar “OBVEZE POSLODAVCA IZ PODRUČJA ZAŠTITE NA RADU”

Dana 31.01.2018. godine u kongresnoj dvorani Razvojnog centra i tehnološkog parka u Križevcima održan je seminar na temu „Obveze poslodavaca iz područja zaštite na radu“.

Seminar je održao g. Krešimir Konfic, izvršni direktor Instruktažnog centra d.o.o. Gospodin Konfic nas je prvo upoznao sa zakonom o zaštiti na radu te koja je njegova svrha, a u nastavku seminara bilo je riječi o važnim stavkama kao što su obveza izrade procjene rizika na radu, ugovaranje obavljanja poslova zaštite na radu, osposobljavanje za rad na siguran način, sigurnosni zakoni, pisane obavijesti i upute, zaštita od požara i eksplozije, neposrednog i značajnog rizika, evakuacija i spašavanje, zdravstvena zaštita na radu, medicina rada te obveze poslodavaca prema tijelima nadzora.

Treba istaknuti da je zakonska regulativa iz područja rada, zaštite na radu i drugih obaveza vrlo opsežna i da poduzetnici često nisu upoznati koja su njihova prava, ali i obaveze u ispunjenju zaštite na radu.