NAJAVA: 3D1.3.2 POVEĆANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP PUTEM IKT-A – FAZA II OTVORENI POSTUPAK

Natječaj: u najavi

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi

Država: Hrvatska

Tema/sektor: Informacijske i komunikacijske tehnologije

Iznosi sredstava: 7.000.000 (u eurima)

Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća

Cilj: doprinos rješavanju identificiranih slabosti vezanih uz nedostatnu primjenu rješenja informacijske i komunikacijske tehnologije u poslovnim procesima u malim i srednjim poduzećima s ciljem jačanja njihove tržišne pozicije i povećanja konkurentnosti

Prihvatljivi prijavitelji: mali i srednji poduzetnici

Prihvatljive aktivnosti:

– softversko unapređenje minimalno jednog poslovnog procesa: strateško planiranje, upravljanje rizicima, upravljanje ljudskim potencijalima, financije i računovodstvo, upravljanje imovinom, logistika, marketing, nabava i prodaja.

Indikativni iznos financijske omotnice: 53.200.000,00 HRK

Intenzitet potpore: 65% – 85%

Indikativni datum otvaranja Poziva: 30. lipnja 2018.g.