Nekategorizirano

Indikativni plan objave natječaja 2018. za mjere Ruralnog razvoja

 

Naziv mjereNaslov natječajaVrijeme objave natječaja
Mjera 3 – Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode3.1.1. Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnjeožujak
3.2.1. Potpora za troškove informiranja i promoviranjasrpanj
Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava
Biljna proizvodnja
veljača
4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstavasvibanj
4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okolišsvibanj
4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima (uljare/mini mljekare)ožujak
4.3.1. Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanjatravanj
4.3.3. Ulaganje u šumsku infrastrukturutravanj
4.3.3. Ulaganje u šumsku infrastrukturulistopad
4.4.1. Neproizvodna ulaganja vezana uz očuvanje okolišatravanj
Mjera 5 – Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijalaveljača
5.2.2. Razminiranje poljoprivrednog zemljištaožujak
Mjera 6 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja6.1.1. Potpora mladim poljoprivrednicimaveljača
6.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnostisiječanj
6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstavalipanj
6.4.1. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjimaožujak
Mjera 7 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima7.2.1. Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih vodatravanj
7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu-sektorski – dječji vrtići i zajednički projekti vatrogasnih domovatravanj
Mjera 8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma8.5.1. Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kulturaveljača
8.5.1. Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kulturalistopad
8.5.2. Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastruktureveljača
8.5.2. Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukturelistopad
8.6.1. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovimaveljača
8.6.1. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovimalistopad
8.6.2. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drvaveljača
8.6.2. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drvalistopad
8.6.3. Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvodaveljača
8.6.3. Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvodalistopad
Mjera 9 – Uspostavljanje skupina proizvođača i organizacija9.1.1. Uspostavljanje proizvođačkih grupa i organizacijaveljača
M10 – Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene10.2. Očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih resursa u poljoprivrediveljača
Mjera 16 – Suradnja16.1.1. Potpora za osnivanje operativnih skupina za provedbu 16.1.2.veljača
16.1.1. Potpora za osnivanje operativnih skupina za provedbu 16.4.1.srpanj
16.1.2. Operativne skupinesvibanj
16.4.1. Kratki lanci opskrbe i lokalna tržištalistopad
M17 – Upravljanje rizicima17.1.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka (od proizvodnih gubitaka uzrokovanih nepovoljnim klimatskim prilikama, životinjskim i biljnim bolestima, najezdom nametnika, okolišnim incidentom i mjerom donesenom u skladu s Direktivom 2000/29/EZ)ožujak

M19 – Potpora za lokalni razvoju sklopu inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom

zajednice)

19.3.1. Priprema aktivnosti projekata suradnjeožujak
19.3.2. Provedba aktivnosti projekata suradnjeožujak
19.4.1. Tekući troškovi i animacijatravanj

Pozivamo sve zainteresirane poljoprivrednike da nam se obrate na: tihomir.hodak@kpc.hr ili krunoslav.smoljanec@kpc.hr