Stupila na snagu Druga izmjena Programa dodjele državnih potpora za podršku razvoju MSP u turizmu

Temeljem Zakona o državnim potporama (NN 47/14), Ministarstvo financija je dalo pozitivno mišljenje na Program dodjele državnih potpora za podršku razvoju MSP u turizmu.
Programom dodjele državnih potpora za podršku razvoju MSP u turizmu dodjeljivat će se državne potpore s ciljem produljenja turističke sezone i podizanja konkurentnosti turističke destinacije kroz povećanje kvalitete i dodatne ponude.
Programom je u člancima 17. i 18. bilo propisano je da se državne potpore mogu dodijeliti najkasnije do 31. prosinca 2016. godine.
Drugom izmjenom programa produljuje se vrijeme trajanja Programa do 31. 12. 2017. godine.

 

Više informacija na sljedećem linku: http://www.mingo.hr/page/stupila-na-snagu-druga-izmjena-programa-dodjele-drzavnih-potpora-za-podrsku-razvoju-msp-u-turizmu