Nekategorizirano

Ministarstvo poljoprivrede objavilo natječaj za provedbu podmjere 9.1. “Uspostava grupa i organizacija proizvođača u poljoprivrednom i šumarskom sektoru”, provedba tipa operacije 9.1.1. “Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija“

OSNOVNI PODACI O NATJEČAJU:

ROK ZA PRIJAVU: 24. OŽUJKA 2017.

Sredstva javne potpore iznose ukupno 18.750.000,00 HRK.

 

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI: Proizvođačke organizacije priznate u razdoblju od 1. siječnja 2014. godine do 31. prosinca 2020. godine u bilo kojem sektoru poljoprivredne proizvodnje u rangu mikro, malih i srednjih poduzeća.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

 1. poznavanje i prikupljanje podataka o proizvodnji članova proizvođačke organizacije
 2. sakupljanje, sortiranje, skladištenje i pakiranje proizvodnje članova proizvođačke organizacije
 3. komercijalno i računovodstveno upravljanje i/ili
 4. centralizirano knjigovodstvo i sustav fakturiranja.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

 1. administrativni troškovi
 2. troškovi najma, režija i uređenja uredskog prostora
 3. troškovi (koncentriranja proizvoda) udruženog stavljanja na tržište (plasiranja) proizvoda vlastitih članova
 4. troškovi pripreme proizvoda za prodaju, objedinjavanje ponude, prodaje i opskrbu kupaca na veliko
 5. kupnja informatičke opreme i tehnologije
 6. trošak bruto plaća zaposlenih djelatnika i/ili
 7. troškovi zajedničkog nastupa na tržištu proizvođačke organizacije.

NAČIN DODJELE POTPORE:

(1) Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava za provođenje prihvatljivih aktivnosti navedenih u poslovnom planu.

(2) Javna potpora odobrava se za period od pet godina od datuma odobrenja poslovnog plana.

(3) Proizvođačkoj organizaciji može se isplatiti potpora u ukupnom iznosu od 500.000 eura, odnosno najviše 100.000 eura za poslovnu godinu u kunskoj protuvrijednosti prema tečaju iz članka 11. ovoga Pravilnika. Iznos potpore određuje se u skladu s godišnjom vrijednosti utržene proizvodnje.

(4) Javna potpora isplaćuje se na temelju odobrenog poslovnog plana u obliku paušalnog iznosa u godišnjim ratama s tim da se iznos postotka javne potpore postupno smanjuje za svaku sljedeću poslovnu godinu.

(5) Iznos prve rate javne potpore izračunava se na temelju prosječne godišnje vrijednosti utržene proizvodnje članova proizvođačke organizacije tri godine prije ulaska u proizvođačku organizaciju sukladno poslovnom planu.

(6) Isplata se vrši u najviše pet rata za razdoblje od najviše pet poslovnih godina.

Korisnik je dužan zadržati status priznate proizvođačke organizacije najmanje pet godina nakon konačne isplate potpore.

Više informacija o natječaju možete pronaći na sljedećem linku:

http://www.apprrr.hr/mjera-9—uspostava-proizvodackih-grupa-i-organizacija-2076.aspx

Za sve informacije o projektu, mogućnostima prijave i izrade projekta, obratite se na mail: info@kpc.hr ili na broj 048/ 617-680