Ministarstvo poljoprivrede objavilo natječaj za provedbu podmjere 6.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“, provedba tipa operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

OSNOVNI PODACI O NATJEČAJU:

ROK ZA PRIJAVU: od 27.1.2017. do 27.3.2017.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI: Korisnici ove potpore su mala poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura.

Nositelj je dužan ostati unutar poljoprivrednog gospodarstva, a poljoprivredno gospodarstvo mora biti u upisano u Upisnik poljoprivrednika i aktivno se baviti poljoprivrednom proizvodnjom najmanje pet godina nakon isplate zadnje rate potpore iz ovog tipa operacije

 

IZNOS POTPORA: 113.389,50 kuna po korisniku (15.000 EUR-a po korisniku u kunskoj protuvrijednosti)

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

– kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja i sjemena te sadnog materijala

– kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme (nove ili rabljene)

– kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu

– podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada; uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje

– građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe

– kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta

– stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda

 

 

Više informacija i natječajnu dokumentaciju možete pronaći na: http://www.apprrr.hr/podmjera-63-potpora-razvoju-malih-poljoprivrednih-gospodarstava-1418.aspx

Za sve informacije o projektu, mogućnostima prijave i izrade projekta, obratite se na mail: info@kpc.hr ili na broj 048/ 617-680