Stručni seminar o REPRODUKCIJI, GENETICI, HRANIDBI i MENADŽMENTU STADA

 
Dana 15.12.2016 godine, u RCTP Križevci se održava
SEMINAR O REPRODUKCIJI, GENETICI, HRANIDBI i MENADŽMENTU STADA koju organizira NOVA GENETIK u suradnji sa RCTP-om između ostalih vrhunskih predavača, na seminaru će predavač biti :
fokko-tolsma
dr.Fokko H. Tolsma – Dairy Management Consultant, koji je vodeći stručnjak za menadžment stada mliječnih krava u svijetu. Cijeli svoj radni vijek od gotovo 40 godina posvetio je rješavanju problematike u intenzivnoj proizvodnji mlijeka. Rođen je i odrastao na tradicionalnoj mliječnoj nizozemskoj farmi tako da ima snažan osjećaj za ovu problematiku. Specijalizirao se za:
 
– upravljanje –menadžment stada
– problematiku držanja mliječnih krava
– korekciju i liječenje bolesti papaka
– prehranu mliječnih krava u različitim fazama laktacije
– reproduktivne probleme
– genetiku i ciljano sparivanje
 

Program:

8,00-8,15: Dolazak gostiju ( kava, čaj, sok, peciva)
8,15-8,25: Uvodna riječ domaćina
8,25-8,45: Dr.sc.Ivanka Majić-Balić:Predstavljanje firme i prezentacija bikova Nove Genetik Križevci
8,45-9,00: Dr.Linda Hoekstra: Kako proizvesti „sto tonere“ krave čija životna proizvodnja prelazi 100 tona mlijeka
9,00-9,45: Dr.Fokko Tolsma:Utjecaj naslijednih genetskih vrijednosti bikova na proizvodnju, izgled i zdravlje životinja na farmi ( kako prepoznati (dobiti) kvalitetnu kravu za farmu)
9,45-10,15: Dr.Fokko Tolsma:Problematika u reprodukciji i sterilitetu na farmama
10,15-10,30:Pauza za kavu ( kava, čaj, sok)
10,30-11,30:Dr.Fokko Tolsma- „Problematika hranidbe (Kako pravilno izbalansirati obroke na farmi)“
11,30-12,00: Dr.Fokko Tolsma ;“Liječenje i održavanje zdravlja stada“
12,00-12,30: Rasprava, Sponzorska predavanja
12,30-14,00: Pauza za ručak (Hotel Kalnik Križevci)
14,00-16,00: Praktični rad na farmi( manja grupa) : Problematika vezana uz umjetno osjemenjivanje, prepoznavanje znakova tjeranja, praktična ocjena ( linear scoring) krava, korekcija papaka…

Napomena:
Prisustvovanje Seminaru za Doktore veterinarske medicine bit će vrednovano sa 2 boda od Hrvatske veterinarske komore.

Molimo Vas da svoj dolazak potvrdite najkasnije do 12.12.2016.na telefone:
048 718435
099 3088004

Veselimo se Vašem dolasku!