Seminari za poduzetnike početnike

Temeljem programa za poticanje inovacijskih djelatnosti unutar Razvojnog centra i Tehnološkog Parka Križevci, organiziramo dva seminara za poduzetnike početnike.
Termini održavanja seminara za poduzetnike početnike, ali i za sve druge zainteresirane su :
15. i 16.9.2016
22. i 23.9.2016

Seminari će se održati u novo otvorenim prostorima Razvojnog centra i Tehnološkog Parka Križevci.